Allmänna Hyresvillkor


Hyra och hyrestid

Hyrestiden framgår av hyresavtalet eller bokningsbekräftelse. Hyrestagaren kan inte förlänga hyrestiden utan tillstånd från uthyraren. Fordonet levereras fulltankad och ska återlämnas fulltankad om inte utgår en tankavgift med 240: – + bränsle. Olja fylls på och bekostas av uthyraren. Hyrestagaren måste ha giltigt förarbevis eller körkort för fordonet. Om fordonet framförs vårdslöst under hyrestiden har uthyraren rätt att häva uthyrningen med omedelbar verkan.

Användning

Hyresmannen ansvarar för fordonet under hela hyrestiden oavsett om någon annan nyttjar fordonet. Hyresmannen ska vara aktsam.  Om eventuella varningslampor skulle tändas ska fordonet stängas av omg och uthyrare kontaktas.

All Körning sker på egen risk.

Ansvar

Fordonet ska vara låst under tiden det inte används. Låset ska monteras i mattan (Gäller snöskoter) för att undvika skador och för att försvåra eventuell stöld.

Om låset inte tas bort innan körning kan stora skador uppkomma och kostnaden kommer att debiteras hyrestagaren.

Åldersgräns 18år

Självrisker och betalning

Fordonet är fullförsäkrat och anmäld till transportstyrelsen för uthyrning. Hyresmannen ska besiktiga fordonet vid utlämning, eventuella skador, brister ska meddelas till uthyraren innan avfärd.

Självrisk vid stöld eller vagnskada upp till 15 000: – Skadeanmälan ska fyllas i av kund och lämnas till uthyraren.

Självrisk vid stöld med nyckel eller skador vid ej borttaget lås faktiskt kostnad.

Fakturering till företag sker efter överenskommelse och sedvanlig UC kontroll.

Hyrestagare måste avboka 10 dagar innan upphämtning om detta inte sker har uthyraren rätt att debitera 500:- för utebliven hyra per bokat dygn.

Avbokning måste ske via mail till uthyrande kontor.

Fordonet ska hämtas och lämnat på samma ställe om inte annat avtalas med uthyraren.